O Demokratskom rasadniku

Projekt „Demokratski rasadnik Duge Rese” je projekt Grada Duge Rese  koji je nastao kroz proces javnog savjetovanja sa građanima grada Duge Rese s namjerom rješavanja dva vrlo slična prepoznata problema društvenog razvoja, a za koja Grad Duga Resa kao zajednica ima kvalitetne resurse kojima se oba problema mogu riješiti jednim projektnim zahvatom. Problemi  u zajednici koje su prepoznali građani jesu: nedostatak prostora za društveni rad, okupljanja i sl. te potreba jačeg uključivanja građana u procesu donošenja razvojnih odluka.


Projekt pod nazivom Demokratski rasadnik Duge Rese obuhvaća uređenje neiskorištenog prostora predvorja kino dvorane i pretvaranja istog u prostor za djelovanje udruga, okupljanje građana i provođenje javnih događanja uz napomenu da će se velika kino dvorana koristiti za savjetovanje o proračunu i ostalim važnim razvojnim dokumentima. Uz navedeno predviđa se i mobilizacija građanstva postavljanjem 16 oglasnih mjesta za plakate i obavijesti u središtu grada Duge Rese i naseljima izvan središta, na kojima će se obavještavati građani o svim aktivnostima.


Ukupna vrijednost projekta iznosi 423.800,00 kn, a od toga 295.200,00 kn sufinancira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, dok iznos od  128.600,00 kn osigurava Grad Duga Resa.


Nakon uređenja prostora u predvorju kino dvorane isti će se koristiti za djelovanje udruga kojima sada nedostaje prostor za rad. U novouređenom prostoru će se moći organizirati održavanje raznih edukativnih programa, predavanja, radionica, tečajeva, javnih tribina, projekcija filmova i sl. Lokalni slikari i ostali umjetnici će dobiti prostor za izložbe i ostale umjetničke nastupe, a udruge i društva će dobiti prostorno-tehničke uvjete za predstavljanje svojih aktivnosti široj javnosti.


Prostorom i Programom će upravljati oformljeni Građanski odbor za provedbu projekta i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta koji će preuzeti i ulogu izvoditelja projekta.


Ukupno je planirano provesti 50 javnih događanja tijekom 2013. godine (predavanja, radionica, tribina, izložbi, projekcija dokumentarnih filmova i sl.) uz korištenje prostora za rad udruga u dopodnevnim i popodnevnim satima. Pozivaju se građani grada Duge Rese da svojim prijedlozima daju svoj doprinos  obogaćivanju društvenog sadržaja u prostoru namijenjenom za provedbu projekta.


Predviđeno je da se nastavi provođenje projekta i narednih godina i nakon službenog završetka provedbe ovog projekta 31. prosinca 2013. g. kako je ugovoreno s donatorom ovog projekta Nacionalnom zakladnom za razvoj civilnog društva.