grb rh 40   
  SLUŽBENE STRANICE

 

 

PLAN NABAVE 2022 IZMJENE   excel icon 40 40

 I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 2022. excel icon 40 40

FINANCIJSKI PLAN 2022.  excel icon 40 40

PLAN NABAVE 2022   pdf icon 40

OBJAVA U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE   preuzmi

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021. G.   excel icon 40 40

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021. G.   word 40

PLAN NABAVE 2021   excel icon 40 40

                                                                                        pdf icon 40

Temeljem članka 441. ZJN 2016, Pučko otvoreno učilište Duga Resa izradilo je Statističko izvješće javne nabave za 2020. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020. G.   excel icon 40 40

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020. G.  word 40

                                                                                           word 40
Temeljem čl. 6 i čl. 7.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017  ), Pučko otvoreno učilište Duga Resa objavljuje ustrojeni i ažurirani Registar ugovora.

                                                                                         pdf icon 40

Temeljem članka 441. ZJN 2016, Pučko otvoreno učilište Duga Resa izradilo je Statističko izvješće javne nabave za 2019. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 PLAN BAGATELNE NABAVE 2020   excel icon 40 40

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora word 40

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za javnu nabavu - Digitalizacija kinodvorane Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa - opremanje digitalnom kino opremom.

Pučko otvoreno učilište Duga Resa dana 18.09.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu  digitalne kino opreme, E-MV-01/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0037009 koji možete preuzeti ovdje

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019. G. excel icon 40 40

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019. G.  word 40

BAGATELNA NABAVA ZA 2018. G.   excel icon 40 40

PLAN JAVNE NABAVE 2019   excel icon 40 40

PLAN BAGATELNE NABAVE 2019 excel icon 40 40

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. G.   excel icon 40 40

 

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. G.  word 40

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE   pdf

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. G.  pdf

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. G pdf

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU   pdf

 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2017. G. pdf

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. G.pdf

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. Gpdf

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2016. G. pdf

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU pdf

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA   pdf

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU   pdf

 

PLAN BAGATELNE NABAVE ZA 2015. GODINU   pdf

 

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU   pdf

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU   pdf

 

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU   pdf

 

 IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NARODNE NOVINE BR. 90/2011) 

                                                                                          pdf

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (ZADNJA IZMJENA 17.06.2013. 

                                                                                          pdf