grb rh 40   
  SLUŽBENE STRANICE

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za javnu nabavu - Digitalizacija kinodvorane Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa - opremanje digitalnom kino opremom.

Pučko otvoreno učilište Duga Resa dana 18.09.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu  digitalne kino opreme, E-MV-01/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0037009 koji možete preuzeti ovdje

BAGATELNA NABAVA ZA 2018. G.   excel icon 40 40

PLAN JAVNE NABAVE 2019   excel icon 40 40

PLAN BAGATELNE NABAVE 2019 excel icon 40 40

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. G.   excel icon 40 40

 

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. G.  word 40

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. G.  pdf

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. G pdf

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU   pdf

 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2017. G. pdf

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. G.pdf

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. Gpdf

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2016. G. pdf

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU pdf

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA   pdf

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU   pdf

 

PLAN BAGATELNE NABAVE ZA 2015. GODINU   pdf

 

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU   pdf

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU   pdf

 

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU   pdf

 

 IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NARODNE NOVINE BR. 90/2011) 

                                                                                          pdf

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (ZADNJA IZMJENA 17.06.2013. 

                                                                                          pdf
 

 

   • KAZALIŠNA PREDSTAVA
  • SRIJEDA, 23.10. U 20h
  • POLJUBIT ĆU JE USKORO, MOŽDA
  • ČETVRTAK, 24.10. U 10:00h
  • KAZALIŠNA PREDSTAVA