Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikima i odlučivanju

 

Publikaciju “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikima i odlučivanju” koja je nastala u suradnji Ureda UNICEF-a i djece i odraslih članova Savjetodavnog odbora za dječju participaciju možete preuzeti na https://dugaresa.hr/smjernice-za-kvalitetnu-participaciju-djece-javnim-politikima-odlucivanju/